Wettelijke bepalingen

Artikel 1. Identificatie

Uitgeverij : Camping Les Bonnets
Telefoon : 04 92 57 93 89

E-mailadres: camping.les.bonnets@orange.fr
Directeur publicatie (in de zin van artikel 93-2 van wet nr. 82-652 van 29 juli 1982): de heer Vincent JEANSELME

Hosting : Piment Rouge - 5 bis avenue Maréchal Foch - 05000 Gap
Telefoon : 04.92.53.27.27.

artikel 2. Bescherming van persoonsgegevens

Bezorgd over de eerbiediging van uw privacy, verbindt Camping Les Bonnets zich ertoe dat de verwerking van persoonsgegevens op de site www.camping-les-bonnets.com in overeenstemming is met de Europese verordening 2016/679 van 26 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende computers, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd.

Camping Les Bonnets is de enige ontvanger van uw persoonlijke gegevens. Deze informatie wordt nooit aan een derde partij doorgegeven. Camping Les Bonnets verkoopt geen persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van haar site.

2.1. Nieuws

Wij halen uw e-mailadres op via Contact. Als u uw e-mailadres invult en het vakje onder het registratievenster aanvinkt, wordt u op de mailinglist van Camping Les Bonnets ingeschreven. Uw e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan een derde partij. U ontvangt informatieve e-mails over de activiteiten van Camping Les Bonnets.

Als u zich niet meer wilt inschrijven, kunt u uw uitschrijvingsverzoek sturen naar: camping.les.bonnets@orange.fr.

2.2. Verzamelde gegevens en doeleinden

Het doel van de uitgevoerde behandelingen is het beheer van de website die door Camping Les Bonnets wordt beheerd. Ze maken het mogelijk om de inhoud voor te bereiden en te publiceren, contactaanvragen te beheren, technische administratie te voeren in samenwerking met dienstverleners (onderhoud van applicaties door derden, hosting, registratie van domeinnamen), de veiligheid van de site te beheren (apparatuur en veiligheidslogboeken), statistieken over het publiek op te stellen en gebruik te maken van de online diensten die door Camping Les Bonnets worden aangeboden.

Deze gegevensverwerking maakt deel uit van de uitoefening van een taak van algemeen belang die aan Camping Les Bonnets is toevertrouwd in toepassing van het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (artikel 6, lid 1, van het algemeen reglement inzake gegevensbescherming).

2.3 Contactformulier

Camping Les Bonnets verzamelt persoonlijke gegevens via het beheer van contactformulieren. Het is de enige ontvanger van de gegevens. Deze verwerking maakt het mogelijk om verzoeken en antwoorden te beheren en de uitwisselingen te behouden. De verwerkte gegevens zijn de naam, de voornaam, het e-mailadres, de inhoud van het bericht en eventueel het telefoonnummer. De gegevens worden bewaard gedurende 6 jaar vanaf de datum van gebruik van het formulier.

2.4. Gebruik van cookies

Om zo goed mogelijk aan uw behoeften te voldoen, kan Camping Les Bonnets gebruik maken van de "cookie"-technologie. Een cookie is een klein computerbestand dat door de uitgever van een site naar de internetgebruiker wordt gestuurd en dat verschillende informatie bevat over het bezoek van de internetgebruiker aan de site (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van de raadpleging). Het kan de gegevens op de microcomputer van de gebruiker niet beschadigen.
U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies niet op uw computer kunnen worden opgeslagen, door deze functie in uw browsersoftware uit te schakelen door op de deactiveringslink te klikken. U kunt ook uw cookie-voorkeuren wijzigen. Klik hiervoor op de link :

    Internet Explorer™: windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies


    Safari™ : docs.info.apple.com/article.html


    Chrome™ : support.google.com/chrome/bin/answer.py


    Firefox™ : support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


    www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ : Opera™

 

Publieksstatistieken en -metingen

We gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen over uw surfvoorkeuren, de meest bekeken pagina's, waar u vandaan komt en de gebruikte trefwoorden. Wij gebruiken deze gegevens om onze inhoud te verbeteren, zodat deze beter aan uw verwachtingen voldoet.
Cookie naam Doel Houdbaarheid
1P_JAR Deze cookies worden gebruikt om advertenties 14 maanden lang te laten verschijnen.
APISID
INHOUD
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
ANID
__Secure-3PAPISID, __Secure-APISID, __Secure-3PSID, __Secure-SSID, __SecureHSID, HSID Reclame Cookie
Bezoek Statistieken
_utmz Bezoek Statistieken
OGP-cookies die worden gebruikt om voorkeuren en informatie op te slaan wanneer een gebruiker pagina's met Google Maps bekijkt
CGPO
ODV Deze cookies worden gebruikt voor advertenties.
OTZ Werking van Youtube Video Player 3 weken
UULE Deze cookies worden gebruikt voor bezoekstatistieken 14 maanden

Klik hier om het Google Privacybeleid voor Google Analytics te bekijken
 
2.5. Rechten op uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft u het recht op toegang, wijziging, rectificatie, verzet, verwijdering of beperking van de gegevens die op u betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Camping Les Bonnets op het volgende postadres: Camping Les Bonnets - quartier les Bonnets, 05000 Neffes of naar het volgende e-mailadres: camping.les.bonnets@orange.fr.

Indien u na contact met ons meent dat uw rechten op uw gegevens niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen op het volgende adres: www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte of op het volgende postadres: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

Artikel 3. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud die op deze site wordt gepubliceerd (beeld, video, geluid, tekst...) wordt beschermd door de wetgeving die in Frankrijk van kracht is op het gebied van intellectueel eigendom en in het bijzonder het auteursrecht, de naburige rechten en het merkenrecht.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen.

Bij gebrek aan uitdrukkelijke toestemming van Camping Les Bonnets is het ten strengste verboden deze inhoud te exploiteren en met name deze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te representeren, te wijzigen of aan te passen.